söndag 22 november 2020

Kassaflöden och 54% sparkvot under FIRE

8 kommentarer :
Portföljteori
i all ära men som FIRE-utövare är det minst lika viktigt med tillräckliga kassaflöden.


Tänkte kort gå igenom hur jag själv hanterat frågan sedan jag sa upp mitt jobb för nästan tre år sedan.

onsdag 11 november 2020

100% aktier blev 65%

13 kommentarer :
Den viktigaste faktorn för hur hög avkastningen kommer att bli är hur stor andel aktier man har gentemot andra tillgångar som t ex kontanter, guld, räntor och andra liknande mindre volatila tillgångar.

Ett klassiskt sätt att dela upp detta är att ha 60% i aktier och 40% i räntor.