onsdag 3 november 2021

Inflation - gå back 40.000 kr

10 kommentarer :

Som sparare och investerare är det helt avgörande att förstå begreppet inflation.

Förenklat kan man säga att inflation är en skatt på pengar som varje år gör de mindre värda.