fredag 25 september 2020

Klagomål

6 kommentarer :
Klagomålsnämndens beslut kan inte att överklagas

Detta är bloggens klagomålsfunktion.

Starta ditt klagomål genom att trycka på knappen till vänster. Skriv sedan ditt klagomål som en kommentar* till detta inlägg.

I nästa steg diskuteras ditt ärende i klagomålsnämnden vilken följer alla vid var tid gällande regulatoriska krav.

Får du rätt erhåller du ett fribrev som ger dig tillåtelse att sluta läsa bloggen.