Svenska utdelningseliten

Här hittar du de bästa utdelningsaktierna på Stockholmsbörsen. Listan har sin utgångspunkt i Marcus Hernhags utomordentliga genomgång av de stabilaste utdelningsaktierna*.

Förklaring av respektive kolumn hittar du längre ned på sidan. Bolagen är sorterade på totalavkastning samt noterad börslista.
* Telia och SCA har tagits bort från listan.

Vill du ha mer information klickar du på aktiens namn och kommer då till Börsdata. Därifrån kommer också informationen om utdelningar och vinst. Aktiekursdata kommer från Google Finance.

Period
2007-01-01 till och med 2017-01-01, det vill säga 10 år


Yield
Förklaring: Direktavkastning
Beräknas: Periodens senaste utdelningen per aktie delat med senaste aktiekursen


Från 1-års lägsta
Förklaring: Hur långt aktiekursen är från den lägsta nivån de senaste 52 veckorna
Beräknas: (Senaste aktiekursen minus lägsta aktiekursen senaste 52 veckorna) delat med lägsta aktiekursen senaste 52 veckorna


Utdelningsandel
Förklaring: Hur stor andel av vinsten som delas ut
Beräknas: Periodens senaste utdelning per aktie delat med vinsten per aktie samma år


Totalavkastning
Förklaring: Total avkastning under perioden, d v s inkluderande både kurstillväxt och utdelningar under 10 år
Beräknas: (Summan av utdelningar och kurstillväxt) delat med aktiens pris vid periodens start

Årlig avkastning
Eng. Compound Annual Growth Rate, CAGR
Förklaring: Totalavkastningen uttryckt genom avkastning per år
Beräknas: Formel för att beräkna årlig avkastning

varav utdelning
Förklaring: Hur stor del av totalavkastning som utgörs av utdelningarna
Beräknas: Periodens utdelningar delat med totalavkastningen

varav kurstillväxt
Förklaring: Hur stor del av totalavkastning som utgörs av kurstillväxten
Beräknas: Periodens kurstillväxt delat med totalavkastningen


Tillbaka genom utdelningar
Förklaring: Hur mycket av den initiala investeringen du fått tillbaka i form av utdelningar om du hade köpt aktien vid 10-års periodens start
Beräknas: Periodens alla aktieutdelningar delat med aktiens pris vid periodens start


Utdelningstillväxt
Förklaring: Hur mycket utdelningarna vuxit under perioden
Beräknas: (Periodens senaste aktieutdelningen minus periodens första aktieutdelningen) delat med periodens första utdelningen


Jämfört med Avanza Zero
Förklaring: Hur totalavkastningen varit jämfört med indexfonden Avanza Zero
Beräknas: Totalavkastning minus utvecklingen för Avanza Zero
Enhet: Procentenheter


Powered by:
Börsdata
Ny på bloggen >> Starta här
Utvalda inlägg >> Bag-of-Trix
Innehaven >> Seglarportföljen