Aktietips

Ger inga aktietips men om du är intresserad kan du se vad jag själv har valt att investera i genom Seglarportföljen. Där finner du redovisning av mina innehav, utdelningar samt den historiska utvecklingen sedan mätningarna startade år 2012.

Förutom att hålla er läsare med en aktuell portfölj försöker jag vara transparent med förändringarna genom att löpande redovisa dessa här.

Gör inga som helst anspråk på att vara en duktig investerare - snarare ser jag mig själv som en amatör som försöker lära mig längs vägen. De flesta köp genomförs med ambitionen att kunna behålla dem för evigt.

Förutom det långsiktiga perspektivet är två fundament att:
1. aldrig bli tvingad att sälja en aktie, samt 
2. kunna leva på utdelningarna  

Syftet är således inte (!) att maximera avkastningen.

Är du nyfiken på hur jag resonerar kring investeringar rekommenderar jag att du börjar med att läsa inlägget investeringsfilosofi och sedan går vidare genom att titta på innehaven och uppföljningen.

Om det visar sig att min avkastning under en längre period skulle understiga börsens genomsnittliga avkastning kommer jag utvärdera att lägga ut förvaltningen till någon annan.

Se inte mina köp eller sälj som en rekommendation - var och en är ansvariga för sina egna beslut.

Ett tips som jag däremot jag kan ge är att utbilda sig själv i investeringar, privatekonomi och självkännedom.