Transaktioner

Innehåller affiliatelänkar

En ökning eller minskning motsvarar vanligtvis ungefär 0,4% av det totala portföljvärdet.

Senaste transaktionerna i Seglarportföljen:
 • 2019-03-27 Två ökningar i Swedbank (162,25 och 156,90)
 • 2019-03-25 Sålt hela innehavet i Creades (324,02) med en vinst på ca 24% inkl utdelningar.
 • 2019-03-25 Ökat i Swedbank (175,8) motsvarande försäljningslikviden från Creades. Swedbank är nu det största innehavet i portföljen och utgör ca 7% av totalen.
 • 2019-02-19 Sålt hela innehavet i Apple (170,1) med en vinst på 17,4% inkl utdelningar. Köpt motsvarande position i BMW preferensaktie (61,8). Google finance ticker ETR:BMW3
 • 2019-02-18 Ändrat premiepensionen till 100% AP7 Aktiefond
 • 2019-02-12 Den 1 feb genomfördes aktiearbitrage genom att byta från B till A i Investor. Förtjänsten blev ca 4 aktier. Omräknat till kronor motsvarar vinsten 1.178 kr och 52 kr i extra utdelning per år
 • 2019-01-09 Nytt innehav Apple (151,88) motsvarande ca 3% av portföljen
 • 2019-01-09 Ökat i Nordea (7,77) med drygt två vanliga ökningar
 • 2019-01-09 Sålt hela innehavet i Europris (24,60)
 • 2018-12-27 Aktiearbitrage genom att byta från Investor A till Investor B. Förtjänsten blev ungefär 4 aktier. Omräknat till kronor motsvarar vinsten 1.445 kr och 48 kr i extra utdelning per år
 • 2018-12-14 Ökat i Pandora på (299,90)
 • 2018-12-10 Sålt halva innehavet i Clas Ohlson (87,60)
 • 2018-12-07 Ökat i Nordea (7,61)
 • 2018-12-06 Ökat i Kinnevik (219,60) motsvarande en halv ordinarie ökning
 • 2018-12-05 SAS pref inlöst.
 • 2018-12-05 Ökat i Sampo (38,69) samt en halv vanlig ökning i Kinnevik (231,20). Köpt nytt innehav Nordea (7,8) motsvarande ca 1,3% av portföljen
 • 2018-11-27 Genomfört fem st arbitrageaffärer. En idag och igår (Investor) som misslyckades helt pga att jag hade fel courtageklass som ledde till höga transaktionskostnader samt snabba kursrörelser. Övriga fyra (som jag missat att rapportera) var i Handelsbanken; 1 st den 4 oktober samt 2 st den 11 oktober samt 1 st i Investor den 8 oktober. Dagens försöket att byta i Investor blev en förlust på ungefär 3,5 tusen kronor, de övriga fyra gav ungefär lika stor vinst.
 • 2018-09-26 Den 19 och 24 september genomfördes aktiearbitrage i Investor och Handelsbanken. Förtjänsten blev 3 aktier i Investor och 10 aktier i Handelsbanken. I kronor räknat blev den totala förtjänsten ca 3 500 kr samt 186 kr extra i utdelning per år.
 • 2018-09-07 Aktiearbitrage i Investor. Sålde A-aktier på snittkurs 408,03 och köpte B-aktier på kurs 406,5. Förtjänsten blev att jag ökade mitt innehav med 3 st aktier. Omräknat till kapital motsvarande det ca 1 200 kr samt 36 kr i extra utdelning varje år.
 • 2018-08-29 Sålt resterande innehavet i Intrum och köpt motsvarande position i Boston Pizza. Boston Pizza står nu för cirka 3,9% av hela portföljen.
 • 2018-08-28 Sålde halva innehavet i Intrum och köpte motsvarande position i Boston Pizza. Boston Pizza står nu för cirka 1,9% av hela portföljen.
 • 2018-08-21 Aktiearbitrage i Kinnevik. Sålde A-aktier på kurs 289,76 och köpte B-aktier på kurs 285,90. Förtjänsten blev ca 1 700 kr eller 6 aktier
 • 2018-08-07 Ökat i Pandora på kurs 346,2
 • 2018-07-23 Sålt hela innehavet i Lundbergföretagen på kurs 279,2 och köpt motsvarande position i Intrum på kurs 209,5. Innehavet utgör ungefär 3,5% av den samlade portföljen
 • 2018-07-13 Ökat i Europris på kurs 22,65
 • 2018-07-06 Ökat i Pandora på kurs 419
 • 2018-06-28 Ökat i Pandora på kurs 441
 • 2018-05-24 Ökat i Pandora på kurs 483,8
 • 2018-05-17 Köpt Pandora på kurs 516 motsvarande drygt 2,5% av portföljen
 • 2018-05-17 Bytt aktieslag i Kinnevik från B till A på kurser runt 525. Arbitragevinsten täckte nätt och jämt kostnaderna för courtaget.
 • 2018-05-16 Sålt resterande delar av innehavet i Prospect Capital på kurs 6,62
 • 2018-04-20 Sålt allt i Pandora på kurs 691,60 och köpt motsvarande position i Lundbergföretagen för kurs 593,50
 • 2018-04-13 Ökat i Skanska på kurs 167,55

Om du vill ha en notifiering varje gång jag gör en ändring i Seglarportföljen är det bara att du skriver upp dig i rutan nere i högra hörnet. Glöm inte att bekräfta din prenumeration genom att klicka i mejlet du får.
>> länk till Seglarportföljen


Ny på bloggen >> Starta här
Utvalda inlägg >> Bag-of-Trix