Preferensaktier

Uppdaterad 2018-01-22, innehåller affiliatelänkar

Lista med Stockholmsbörsen preferensaktier noterade på large-, mid- & smallcap

Analys Data Kommentar


Yield = Direktavkastning
% fr lägsta inlösenkurs = Hur långt nuvarande aktiekurs är ifrån den lägsta kurs som bolag kan lösa in preferensaktien till
% fr lägsta likvidationsvärde = Hur långt nuvarande aktiekurs är ifrån den ersättning som är möjlig att få om bolaget upplöses/likvideras
Straffränta = Räntan (på uteblivna utdelningar) bolaget ska betala om de väljer att inte betala utdelningen

Länkar för vidare läsning om preferensaktier

Se även sammanställningarna hos Marcus Hernhag och Petrusko som innehåller preffar noterade på First North, Nordic MTF och NGM.Läs fler inlägg under Bag-of-Trix