10 bästa länderna att investera i

Här följer sammanställning av avkastningen på de tio bästa aktiemarknaderna genom tiderna. Uppmätta tidsperioder:
år 1900 - 2016 
år 1967 - 2016 
år 2000 - 2016

All redovisad statistik är i reala termer, det vill säga att man tagit hänsyn till inflationen. Detta till skillnad från nominella termer som inte tar hänsyn till inflation.

Vi pratar alltså om tidsrymder på 117, 50 respektive 17 år. Dataunderlaget kommer från Credit Suisse rapport "Global Investment Returns Yearbook 2017 Summary Edition", länk här.

Bilderna nedan avser den årliga avkastning i % (CAGR) under respektive tidsperiod.


Senaste 117 åren, 1900 - 2016
Senaste 50 åren, 1967 - 2016


Senaste 17 åren, 2000 - 2016
Några slutsatser:
 • Hade man kunnat investera i en världsomspännande indexfond redan från år 1900 hela vägen till slutet av 2016 skulle den genomsnittliga årliga avkastningen legat på ungefär 5%.
 • Om man valt att skippa övriga världen och bara investerat i svenska indexfonder (som förstås inte heller fanns år 1900) under samma period hade avkastningen blivit 0,8 procentenheter bättre - varje år.
 • De senaste 50 åren har Sverige varit den bästa aktiemarknaden att investera i med en genomsnittlig årlig avkastningen på 9,4% - vilket i sin tur innebär att kapitalet fördubblas var 8:de år.
 • De senaste 17 åren har den årliga avkastningen på svenska marknaden varit 5%. Det kanske inte låter så mycket men det ska jämföras med utvecklingen för hela världen som ligger på mindre än halva den, nämligen 1,9%.
 • USA - vilket av många anses ha en av världens största och mest effektiva ekonomier, dessutom uppbackad av den starkaste militärmakten - har de senaste 117 åren bara haft en halv procentenhet bättre årligt avkastning jämfört med Sverige.

Kom ihåg att dessa siffror är justerade för inflationen - vill man ha den fullständiga (nominella) börsutvecklingen ska inflationen adderas för respektive år.

Snittet för den svenska inflationen (källa SCB) de olika tidsperioderna:
 • 3,7% mellan åren 1900 - 2016
 • 4,5% mellan åren 1967 - 2016
 • 1,2% mellan åren 2000 - 2017

Avkastningseliten
Gör vi en likavägd summering för avkastningen under de tre perioderna får vi följande 10-topplista på länder som varit mest lönsamma att investera i. Med likavägd menar jag att avkastningen för de tre tidsperioderna har adderats samman för respektive land och att ingen av perioderna väger tyngre än någon annan.
 • Plats 1: Sydafrika
 • Plats 2: Danmark  
 • Plats 3: Sverige
 • Plats 4: Nya Zeeland
 • Plats 5: Australien
 • Plats 6: Canada
 • Plats 7: USA
 • Plats 8: Storbritanien
 • Plats 9: Finland
 • Plast 10: Nederländerna