Uppföljning Seglarportföljen

Uppdaterad 2018-01-21, innehåller affiliatelänkar

Innehav | Utdelningar | Uppföljning

15% i årlig avkastning under 2012 - 2017. Periodens totalavkastning på 132% består till 55% av kurstillväxt och till 45% av utdelningar.
Årlig avkastning mätt i procent


År

Seglar-
portföljen
201222,56%
201328,20%
201414,31%
2015−1,38%
201619,61%
20179,50%
Totalavkastning132%
Årsavkastning15%


Fonders avkastning mätt i procent

ÅrSPP Aktiefond GlobalAvanza Zero50% Zero
50% SPP
AP7 AktiefondAlecta Optimal Pension
20128,92%16,34%12,63%18,50%16,80%
201321,23%25,45%23,34%34,00%17,40%
201426,31%14,04%20,18%31,10%14,90%
20155,32%2,21%3,77%6,60%7,80%
201614,85%9,32%12,09%16,50%5,80%
201711,09%7,61%9,35%17,50%9,00%
Totalavkastning124%100%112%204%96%
Årsavkastning14%12%13%20%12%Seglarportföljens differens mot respektive fonds utveckling mätt i procentenheter

ÅrSPP Aktiefond GlobalAvanza Zero
50% Zero
50% SPP
AP7 AktiefondAlecta Optimal Pension
201213,64%6,22%9,93%4,06%5,76%
20136,97%2,75%4,86%−5,80%10,80%
2014−12,00%0,27%−5,87%−16,79%−0,59%
2015−6,70%−3,59%−5,15%−7,98%−9,18%
20164,76%10,29%7,53%3,11%13,81%
2017−1,59%1,89%0,15%−8,00%0,50%
Skillnad totalavkastning
8%32%20%−72%36%
Skillnad årsavkastning1%3%2%−189%3%
Ny på bloggen >> Starta här
Utvalda inlägg >> Bag-of-Trix